Top Panel
samedi, 18 January 2020
- - - - - -

BethYeshoua

Assemblée-Messianique

S'abonner

Shalom, Inscrivez-vous à l'une de nos newsletters
Recevoir captcha  Conditions d'utilisation
Vérifiez votre boite de réception. Si vous n'avez pas reçu de notification après votre inscription, écrivez-nous à
A+ R A-

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Suivez-nous sur Youtube

Calendrier juif 5780

War-Room en ligne - Groupe de prière et d'intercession par Skype

La parasha messianique pour les nuls

Messianiques Francophones Unis

KKL- Offrez des arbres en Israël !

 

Custom Facebook Display

Targoum hashabat Lebeith Yeshoua (Comprendre le shabbat)

  • Catégorie parente: ROOT
  • Catégorie : Ivrit (hébreu)
  • Mis à jour : jeudi 30 May 2019 13:46
  • Publication : dimanche 10 April 2011 01:00
  • Écrit par Greco Lorenzo
  • Affichages : 2846
  • 10 Avr
Groupe d'utilisateurs: Public
Personne à contacter: 0

 

השבת.להבין את השבת.

אצל נוצרים רבים יש לשבת קונוטציה שלילית וכבדה המשקפת את העול והמשא הכבד של קיום המצוות של שבת כמו בדרכם של הפרושים , דרך לא מקובלת על ידי ישוע.

התמונה האמיתית של השבת היא תמונה של יום חגיגי שבו אפשר להוריד מגבינו את המשא הכבד בפני אלוהים ולהנות מההטבות של האלוהים.אלהים תיכנן את השבת לברכה ולא למשא כבד ולא נעים.

בפרק 2:27 של ספר מרקוס ישוע אומר שהשבת נעשתה עבור הבן אדם ולא הבן אדם עבור השבת.

אלהים נתן את השבת כברכה ומתנה.

בספר יחזקאל 20:12 אלהים אומר:וגם את שבתותי נתתי להם...”

שבת היא אחד הביטוים הראשונים של רצונו של אלהים בסידור היקום,היום השבעי בבריאה. וזאת, זמן רב לפני מתן תורה למשה

בורא העולם הפסיק את מלאכת הבריאה ונח.הוא לא נח כתוצאה מכך שהוא התעייף אלא כיוון שרצה לייסד ולקדש את השבת.אנחנו התעלמנו מרצונו של אלהים ובחרנו לעבוד שבעה ימים בשבוע. כך כאשר אלהים קרא למשה בהר סיני הוא ציווה על משה את שמירת התורה על מנת להגן על השבת. האופן שבו בחר אלהים להגן על השבת הוא מאוד משמעותי:

כאשר אלהים ציווה על שמירת שבת , המצווה לא היתה מיועדת רק להיכלל במערכת פולחנית יהודית ,אלא ניתנה לעולם כולו יהודים וגויים יחדיו ,כחוק מסורי . זאת אומרת, שלעבוד בשבת כמו גם לרצוח או לנאוף או לגנוב, הם מעשים של כפירת החוק המוסרי של אלהים, באותה רמה.

אבל בהגיע לתקופתו של ישוע ,מצוות השבת נשחתה. המנֶהיגים היהודים הפכו את המתנה הניפלאה הזאת למשא נוקשה וכבד. הם הישגיחו על האנשים ללא הפסק וחייבו בדין את האנשים שכיפרו על חוקיהם הנוקשים .מטרת של חלק גדול של ברית החדשה היא ליסד מחדש את היסוד של השבת על פי רצונו המקורי של אלהים.

ספר הקולוסים פרק2:11 מסכם את תורת הברית החדשה על השבת באומרו:”..לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או על מועדים וראשי חדשים ושבתות. יש אנשים שקראו את הפסוק הזה וסיכמו שכבר איננו בתוקף ושאיננו צריכים יותר לשמור את השבת ,אבל הפסוק הזה בכלל איננו אומר: “ אל תישמרו את השבת" אלא הוא אומר :”לא ידין זה את זה על האופן לשמור את השבת,, דבר שפוסל את דרכם של הפרושים בשמירת השבת.

פסוק זה, מחזיר לשבת את כוונתו המקורית של אלהים: לקבלה כמתנה וחסד מאלהים.

ברור ומובן מאליו שהקהילה הקדומה שמרה את השבת.(פרק4:9 לעיברים)

היסודות של השליחים שניכתבו במאות השלישית והרביעית מצהירים שדווקא יש לשמור את השבת, בגלל שאלהים שבת ביום השבעי אחרי בריאת היקום.

 

א:למה אנחנו מחוייבים לשמור את השבת

ישנן שבע סיבות חשובות לשמירת השבת

(1: השבת מכבדת את אלהים כבורא

שמירת השבת היא אופן ממשי להודות בגדולתו של אלהים כבורא היקום. אלהים ברא את העולם ונח. בכך שאנחנו שומרים את השבת ונכנסים למנוחתה אנחנו חוגגים את בריאתו של אלהים.

(2:השבת מזכירה לנו את חסדו של אלהים

אחד מהדברים הקשים ביותר לקבלה הוא חסד אלהים. רבים הם המאמינים שאלהים הוא אל צדק ואל שדי אך קשה להם להפקיד את עצמם לחסדו. בשימרת השבת אנו מודים שאלהים רוצה שעמו יהנה מחסדו.

(3: שבת היא איזכור לאספקת המזון על ידי אלהים

הברכה המסורתית על החלות מצהירה על התפעלותו של העם בפני האל שמוציא עבורנו את הלחם מין הארץ.

(4: השבת בונה את אמונתנו

מכיוון שלאלהים היתה היכולת לברוא את העולם בשישה ימים הוא גם יכול להיתמודד עם הדאגות שלי לפחות פעם בשבוע. לימוד שמירת השבת דומה ללימוד תרומת המעשר.

(5: השבת היא צלם הישועה

הישועה איננה נובעת ממעשינו אלא מחסדו של אלהים. הישועה מגיעה כאשר אנחנו מחליטים לנוח ממעשינו ולקבל את ברכותיו של אלהים במתנה.

(6: השבת היא צלם של גן עדן

טעם ראשון ואות ליום העתיד לבוא, כאשר אנו ננוח ממעשינו ונהנה מנוכחותו של אלהים בתקופה אלף השנים והנצח.

(7:השבת משחררת את הברכה של אלהים

אם אינך חי בחייך את ההבטחות אשר בספר הבריתות אינך מציית לדרישות של התנ"ך.

בחירה בציות לרצונו של אלהים משחררת את הברכות.

 

קראו בפסוקים האלה ותגלו את ההבטחות של אלהים כלפי שומרי השבת

 

ישעיה 58 :13-14

ישעיה 56 מ6 ל6

שימו לב שההבטחה האחרונה פונה לכולם: יהודים משיחיים וגם גוים מאמינים<

Texte traduit en hébreu par Samuel Zandvliet Beersheva 

version française

http://www.bethyeshoua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=467:comprendre-le-shabbat&catid=74:shabbat&Itemid=140

 

Qui est en ligne ?

Nous avons 257 invités et aucun membre en ligne