1 Chroniques 7:13
I figli di Neftali furono Jahtsiel, Guni, Jetser, Shallum, figli di Bilhah.